Aardgasvrij Ermelo

Aardgasvrij / Advies

De gemeente Ermelo wil van het gas af. Om te kijken of dit haalbaar is startte de gemeente met een voorbeeldwijk. InEnergie onderzocht of de wijk volledig van het gas af kon en stelde een warmteplan op.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie zocht uit welke concepten realistisch en financieel haalbaar waren. We onderzochten alle mogelijke isolatie- en energievarianten voor de verschillende woningen en bekeken de voor- en nadelen van elke variant. De wijk in Ermelo bestond uit 500 woningen. Het kost veel geld om al deze woningen van het gas af te halen. We onderzochten welke varianten de beste terugverdientijd hadden.

 

Fase 2: Verdieping

 

Uit de verkenning kwam naar voren dat de gemeente Ermelo zich het beste kon richten op een wko-systeem. Daarnaast moesten alle woningen beter geïsoleerd worden.

In deze tweede fase maakten we een voorlopig technisch ontwerp, inclusief vergunningen en financiële kosten.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

Als vervolg op fase 2 werkten we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. We hebben de kosten per woning berekend en gekeken naar centrale kosten om energie met warmte-en-koudeopslag aan de woningen te kunnen leveren.

 

Daarnaast ondersteunden we de gemeente Ermelo bij hun subsidieaanvraag. Ook brachten we per woning in kaart wat er nodig is om volledig van het gas te kunnen.

 

InEnergie heeft een goede basis voor de wijk in Ermelo aangeleverd. De investeringen kosten in het begin veel, maar je begint meteen al met het besparen van energie. Zo kunnen meer wijken volledig van het gas af.

 

Heel Nederland aardgasvrij

 Wijk van de toekomst 

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

Wil je meer weten over de aardgasvrije wijk in Ermelo? Lees hier een interview met onze collega Lucas!

Ermelo: wijk van de toekomst

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas