Task Force Warmtetransitie

Aardgasvrij / Advies / Waardebepaling, financiering en subsidies / Warmte en koude

Met de Task Force Warmtetransitie heeft InEnergie 3 jaar lang bijgedragen aan collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO. Dit deden we samen met projectpartners, provincies, steden, gemeenten en waterschappen.

 

In drie jaar tijd heeft de Task Force Warmtetransitie antwoorden gezocht voor uitdagingen voor collectieve, duurzame warmtevoorzieningen in de EUREGIO. Het project diende als platform voor kennisdeling over projectontwikkeling en innovaties rond warmtevraagstukken. De Task Force Warmtetransitie is een vervolg op het project WiEfm. In dit eerdere project werd aangetoond dat niet het gebrek aan technische en marktgerichte oplossingen een uitgebreide warmtetransitie in de EUREGIO in de weg stonden, maar het gebrek aan mogelijkheden in gemeenten om het onderwerp te behandelen.

Projectdoelen
  • Veel minder energie gebruiken door warmtenetwerken;
  • Meer regeneratieve energie gebruiken;
  • Duurzame warmte europawijd, dus los van landsgrenzen, aanbieden.

 

Fase 1

In de eerste fase is gekeken naar verschillende technologieën om tot duurzame warmte te komen. Hierin zijn 32 haalbaarheidsstudies met warmtevouchers gefinancierd om projecten mogelijk van de grond te krijgen. Naast deze haalbaarheidsstudies is onderzoek gedaan naar 20 Nederlandse en 12 Duitse warmtenetten en organiseerden we 10 workshops.

Fase 2

In de tweede fase stimuleerde de Task Force meer ontwikkelingen in warmtevoorzieningen. We zochten naar organisaties met concrete plannen om duurzame warmtenetten te ontwikkelen en een concreet plan voor een duurzame warmtenet hebben en hiervoor een haalbaarheidsstudie willen laten doen. De subsidiabele kosten bedragen per haalbaarheidsstudie maximaal €50.000,- met een financieringspercentage tot 50%. Zonder grensoverschrijdende samenwerking bedraagt het financieringspercentage 45%.

Fase 3

In de derde fase ontwikkelden we vraaggestuurde tools om de warmtetransitie te versnellen. Zo creeërden we een warmtekaart om de warmtepotentie zichtbaar te maken, ontwikkelden we een techniekcheck en bouwden we aan een online kennisbank. De tools zijn ook terug te vinden op de website van de Task Force Warmtetransitie.

 

In het laatste afsluitende evenement deelde de Task Force Warmtetransitie nog een keer haar samenwerkingen, de opgebouwde kennis en alle praktijkervaringen. Ook lieten we de Duitse en Nederlandse partners nog een keer aan het woord over de tools die zij ontwikkelden en gaven we een update over de status van warmteprojecten die door vouchers tot stand kwamen.

 

 

In samenwerking met FH Munster, Kiemt, ROM3D, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Interreg en de Europese Unie.

 

Meer over de Task Force Warmtetransitie

 

 

 

Wil je meer informatie over de Task Force Warmtetransitie?

 

Stuur een mail naar onze collega Simon.

 

MAIL SIMON