Aardgasvrij Arnhem-West

Aardgasvrij / Advies

De gemeente Arnhem wil van het gas af. InEnergie helpt de gemeente om verschillende wijken in Arnhem-West stapsgewijs af te koppelen van het aardgas. Dit doen we in vijf fasen.

Onder de noemers ‘Wijkgerichte Energietransitie’ en ‘Wijk van de Toekomst’ wil de gemeente dat alle woningen in Arnhem stoppen met aardgas en gebruikmaken van een warmte-alternatief.

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie stelde een projectgroep samen die gedurende het hele project met elkaar in contact stond. We inventariseerden de energievraag van de wijk en spraken met de bewoners. Op basis van deze resultaten stelden we een nulsituatie op, inclusief de huidige staat van duurzaamheid en de huidige kosten van warmte.

 

De laatste stap in de eerste fase zijn de varianten. We onderzoeken alle mogelijke isolatie- en energievarianten voor de verschillende woningen en bekijken de voor- en nadelen van elke variant. Hier starten we binnenkort mee. We kijken hoeveel woningen en voorzieningen we kunnen aansluiten op het EnergietransitieNet. Aan de hand daarvan bepalen we welk warmte-alternatief het meest efficiënt is voor de wijk Arnhem-West.

Fase 2: Verdieping

 

Nu fase 1 is afgerond, starten we met de tweede fase. Hierin maken we een voorlopig technisch ontwerp, inclusief vergunningen en financiële kosten. Ook bespreken we samen met de bewoners hun specifieke wensen en hun zorgen. We informeren hen en zij geven feedback op het voorlopig technische ontwerp. Zo creëren we een groter draagvlak onder de inwoners van de wijk Arnhem-West. De tweede fase eindigt met een presentatie van het voorlopig technische ontwerp voor alle betrokken partijen.

Volgende fasen: Uitwerken en voorbereiden, realisatie, exploitatie en gebruik

 

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

Als vervolg op fase 2 werken we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. Hierin staan de mogelijkheden en kosten per variant. We stellen subsidieaanvragen, financieringsvoorstellen en risicoanalyses op. Als laatste stap voor de realisatie tekenen de betrokken partijen de nodige overeenkomsten.

 

Fase 4: Realisatie

Tijdens en voor de realisatie van de nieuwe warmtelevering houden we nauw contact met de bewoners. We zorgen dat zij altijd precies weten wat er speelt en houden ze altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens de realisatie coördineren we de aannemers en zorgen we dat de planning goed verloopt. Daarnaast zorgen we dat alle installaties optimaal werken.

 

Fase 5: Exploitatie en gebruik

Als laatste zorgen we ervoor dat de bewoners zorgeloos gebruik kunnen maken van duurzame energie. We zorgen voor het onderhoud en het beheer van de installaties en we zorgen dat deze optimaal werken. De bewoners kunnen gebruikmaken van een behulpzame klantenservice die 24/7 bereikbaar is.

 

Heel Nederland aardgasvrij

In Arnhem

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

Meer weten over de plannen van Gemeente Arnhem? Hier vind je alle informatie.

gemeente arnhem

 

Arnhem AAN is hét platform dat alle energie-initiatieven in Arnhem bundelt.

ARNHEM AAN

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas