Stap voor stap naar een duurzame energievoorziening

De Rijksoverheid wil dat heel het land overstapt op duurzame alternatieven voor aardgas. En dat voor 2050. Het is een enorme opgave om binnen dertig jaar zo’n zeven miljoen woningen aardgasvrij te maken, maar geen onmogelijke. Gemeenten zijn hard aan de slag gegaan om een plan van aanpak op te stellen voor hun regio. In 2021 heeft elke gemeente zo’n warmteplan opgesteld en ingeleverd bij de overheid. De warmtetransitie (de overgang naar een toekomstgerichte warmtevoorziening) zal voor veel mensen een ingrijpende verandering zijn. Tegelijkertijd biedt het de kans om samen na te denken over de toekomst van een wijk.

Veel plannen worden gestart door enthousiaste en actieve burgers. InEnergie adviseert gemeenten en woningcorporaties altijd om bewoners en lokale initiatieven zo vroeg mogelijk te betrekken. Dit zorgt ervoor dat er in plannen rekening gehouden kan worden met wensen van alle betrokken partijen. Technisch is er al heel veel mogelijk. Juist het menselijke gedeelte lijkt de grootste uitdaging. Want waarom zou je als woningeigenaar helemaal zelf je woning verbouwen? Wat zijn nu precies de voordelen om te investeren in een nieuwe energievoorziening? Welke rol speelt de gemeente? En wat wordt er precies van jou als burger verwacht?

 

Wat we doen

InEnergie helpt Nederland in elke fase van de warmtetransitie vooruit. We weten welke energieoplossingen haalbaar zijn voor bewoners en zetten samen met coöperaties, gemeenten en andere organisaties stappen naar de energievoorziening van de toekomst. 

 

Onze deskundigen hebben tientallen jaren ervaring met projecten in duurzame energie. Door deze technische kennis te combineren met mensenkennis en doorzettingsvermogen kan InEnergie helpen bij elk project, groot of klein. Wat ons onderscheidt van de rest? Onze drang om middenin het project te zitten en te helpen, in plaats van te schreeuwen langs de zijlijn. We zijn niet bang om onze mouwen op te stropen en gaan graag samen met jou de uitdaging aan.

Het hele project

Als je wilt kunnen we je in alle stappen naar aardgasvrij wonen ondersteunen. We organiseren het traject, betrekken alle stakeholders, presenteren alle informatie op een projectsite, doen onderzoek naar mogelijke energievarianten, coördineren de realisatie en kunnen met onze label InWarmte zorgen voor het onderhoud en beheer van installaties en een 24/7 levering. Meer weten? Bekijk hieronder onze vijf stappen naar aardgasvrij.

Een specifiek deel

We kunnen een deel van jouw project uit handen nemen of helpen bij een specifieke taak:

 • Aanvragen van subsidies of vergunningen
 • Uitwerken van businesscases
 • Berekening woonlasten korte en lange termijn
 • Betrekken van wijkbewoners
 • Coördinatie van het realisatieproces
 • Onderhoud en beheer duurzame energiesystemen
 • Klantenservice voor een bestaand project
 • Optimalisatie van installaties

 

Onze vijf stappen

1. Verkenning en inventarisatie
 • Het project wordt opgestart met de projectgroep
 • Alle mogelijke isolatie- en energievarianten voor de woningen worden onderzocht
 • Voor- en nadelen van varianten worden tegen elkaar afgewogen
 • De resultaten worden aan de projectgroep gepresenteerd
2. Verdieping
 • Het voorlopige technische ontwerp met vergunningen, fasering en financiële kosten is klaar
 • We kijken naar specifieke wensen en zorgen van bewoners en koppelkansen, zoals ruimtelijke plannen van de gemeente
 • Met bewoners kiezen voor de beste oplossingen in de wijk

3. Uitwerken en voorbereiden
 • We bereiden de aanbesteding voor en vragen vergunningen aan
 • Voor elke betrokken partij werken we een businesscase uit met mogelijkheden en de kosten per variant
 • Opstellen van subsidieaanvragen, financieringsvoorstellen en risicoanalyses
 • De betrokken partijen tekenen de overeenkomsten

4. Realisatie
 • We coördineren aannemers, voeren controle inspecties uit en zorgen dat de planning goed loopt
 • Alle bewoners blijven op de hoogte over de werkzaamheden die worden uitgevoerd
 • Alle installaties worden gereedgemaakt voor gebruik
 • De nieuwe energievoorzieningen worden opgeleverd

5. Exploitatie en gebruik
 • De duurzame energie wordt opgewekt en geleverd aan de bewoners
 • We regelen het onderhoud en het beheer
 • Zorg voor optimalisatie van de installaties
 • Klantenservice voor afnemers

 

Bewonersinitiatieven

Bewoners die samen naar aardgasvrij willen gaan, bijvoorbeeld vanuit een energiecoöperatie, zijn bij ons aan het goede adres. We zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar aardgasvrije warmtealternatieven in Amstelveen voor een groep buurtbewoners. Onderaan deze pagina vind je meer projecten rondom aardgasvrij wonen!

Gemeenten

We helpen gemeenten bijvoorbeeld bij het opstellen van een warmtevisie. Door mogelijke duurzame warmteoplossingen per buurt inzichtelijk te maken en bewoners vroeg in plannen te betrekken, zorgen we ervoor dat ingewikkelde opgaven helder worden. Hierdoor krijgen gemeenten een duidelijk startpunt. Na deze eerste fase kan InEnergie gemeenten ook ondersteunen in de uitvoering.

Woningcorporaties

Bij het verduurzamen van woningcorporaties komt veel kijken. We kunnen je helpen bij de zoektocht naar collectieve energieoplossingen voor woningen, het aanvragen van subsidies, het organiseren van informatieavonden, de coördinatie van de realisatie en met ons warmtebedrijf zelfs voor de levering van duurzame warmte en koude.

 

 

Meer over aardgasvrij wonen

 

Ben je benieuwd wat we voor jouw project kunnen betekenen of wil je meer informatie over de alternatieven voor aardgasvrij wonen? Stel je vraag aan onze collega Martin.

 

MAIL Martin

Aardgasvrij projecten