Exploitatie- & assetmanagement

Tevreden klanten en energiebesparing ontstaan door goed exploitatiemanagement.

 

Na realisatie belandt het energieproject in de exploitatiefase. Aangesloten woningen of gebouwen worden vanuit het project voorzien van duurzame energie. De leverancier draagt tijdens deze fase zorg voor de juiste bedrijfsvoering, het onderhoud en de storingsafhandeling. Ook is het van belang dat bemetering plaatsvindt en een correcte facturatie naar de klant.

 

Uit ervaring blijkt dat er gedurende de exploitatiefase regelmatig een vinger aan de pols dient te worden gehouden. Naast een optimaal milieurendement moet worden gestuurd op financiële prestaties van het systeem, zodat de verwachtingen ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Met betrekking tot het exploitatie- en assetmanagement kan InEnergie de volgende werkzaamheden voor je verzorgen:

Exploitatiemanagement

Duurzame energiesystemen besparen energie. Helaas gaat dat in de praktijk nog wel eens mis. De oorzaak kan liggen in een niet correct opgeleverd systeem, waarbij – bijvoorbeeld – opwekinstallaties niet goed aansluiten op afgiftesystemen. Of er is te weinig aandacht besteed aan een juiste bedrijfsvoering, waardoor het verwachte rendement van duurzame energie-installaties niet wordt behaald.

 

Om te waarborgen dat de verwachtingen worden behaald, is goed exploitatiemanagement nodig. Voor de optimalisatie van bestaande energiesystemen kan InEnergie het volgende betekenen:

Werkzaamheden:
 • Screening van bestaande duurzaamheidsprojecten
 • Verzorgen van verbetervoorstellen
 • Rapportages energieprestaties
 • Optimalisatie van energie-installaties
 • Projectmanagement van het uitvoeren van verbetervoorstellen

Tariefbepaling, warmtewet

Leveranciers van warmte aan bewoners moeten voldoen aan de Warmtewet. Deze wet zorgt ervoor dat afnemers, die op een warmtenet zijn aangesloten en niet naar een andere leverancier kunnen, een redelijke prijs betalen voor de afgenomen warmte.

 

InEnergie is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Warmtewet. We bieden ondersteuning voor tarifering en kunnen aangeven wat deze wet voor jou betekent.

Financiële – en managementrapportage

Haal als energieleverancier meer rendement uit projecten. De exploitatie is bij InEnergie in goede handen. Zo kun je meer rendement uit projecten halen. InEnergie kan de volgende werkzaamheden verzorgen:

Werkzaamheden:
 • Exploitatiemanagement van duurzame energie-installaties: aansturen onderhoudspartijen, contact met afnemers, verzorgen van financiële managementrapportages en meerjarenprognoses
 • Verzorgen gunstige elektriciteits- en gascontracten
 • Strategisch onderhoudsplan: een juiste balans tussen operationele prestaties en onderhoudskosten
 • Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden
 • Voorstel voor (her)investeringen en onderhandelingen over hernieuwde leveringscontracten
 • Verzorgen van mogelijke subsidies
 • Projectmanagement van uitvoeren verbetervoorstellen