Ontwikkeling WKO Merwede

Aardgasvrij / Advies / Gedelegeerde projectontwikkeling / Warmte en koude

Essent vroeg ons mee te denken over een duurzame energieoplossing voor de nieuwe stadswijk Merwede. Met Essent wonnen we de openbare aanbesteding en daarom gaat InEnergie helpen bij de verdere uitwerking van het plan en de inrichting van de duurzame energievoorziening. De bouw start in 2023 en loopt tot en met 2028. In 2024 wordt het eerste warmstation opgeleverd.

 

Voor de verdere invulling van de techniek bepaalt InEnergie de nodige investeringen, beschikbare ruimtes voor techniek en de routing van de leidingen door de openbare grond en inpandige leidingen. De duurzaamheid en efficiëntie van de warmtelevering is door ons bepaald conform NTA 8800. Gebouwontwikkelaars kunnen de EMG-factoren gebruiken om te bepalen of de gebouwen zullen voldoen aan de BENG-eisen.

 

Grootste WKO van Nederland

De duurzame energieoplossing levert warmte en koude aan ruim 4.000 woningen en 70.000 m3 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Daarmee wordt het (volgens Stichting Warmtenetwerk) de grootste WKO van Nederland! De warmte komt uit warmte-koude-opslag, centraal opgestelde warmtepompen en aquathermische energie uit het Merwedekanaal.

 

Werking energiesysteem

Het energiesysteem voor de Fase 1 van het Merwedeplan bestaat uit een collectief bronnet waarop 10 warmebronnen en 10 koudebronnen worden aangesloten. Het gebied is verdeeld over verschillende clusters en alle clusters krijgen een eigen warmtepompinstallatie. Via deze installaties wordt de warmte verder opgewarmd tot lage temperatuur warmte voor ruimteverwarming en hoge temperatuur warmte voor de bereiding van warm tapwater. Koeling wordt geleverd door een hoogtemperatuurleiding vanuit het bodemenergiesysteem. De warmte en koude bereikt de gebouwen via een 6-pijps distributienet. Voor de juiste balans van de bronnen in de bodem, passen we aquathermie toe: warmte uit het Merwedekanaal slaan we op in de bodem om later gebouwen mee te verwarmen.

 

Duurzaamheid

De nieuwe gebouwen in het gebied worden volgens BENG-eisen gebouwd. De duurzame energieprestaties van het energiesysteem leggen we, conform nta8800, vast in een EMG-verklaring. Hierin onderbouwen we de technische uitgangspunten van alle berekeningen. Deze verklaringen worden gebruikt om de energieprestatie van verbeterde en innovatieve technieken te bepalen en wordt door het BCRG onafhankelijk beoordeeld.

 

Meer over WKO-systemen

 

 

Wil je samen sparren over een project met duurzame energie?

 

Stuur een mail naar onze collega Lucas.

 

MAIL LUCAS