Haalbaarheidsstudie zon-PV

Advies / Zon

Onderzoek naar de haalbaarheid van zon-PV op 52 locaties

 

Voor de gemeente Ede deden we onderzoek naar de haalbaarheid van zon-PV-installaties voor 52 verschillende locaties. We onderzochten de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie via zonnecarports op parkeerterreinen, veldopstellingen op restgronden en drijvende zonnepanelen op wateroppervlakken.

 

Met dit onderzoek heeft InEnergie voor elke gemeentelijke locatie in kaart gebracht of het opwekken van zonne-energie ruimtelijk, technisch, financieel en praktisch haalbaar is. Met de onderzoeksresultaten en de uitgewerkte vervolgstappen heeft de gemeente handvaten om kansrijke projecten verder te onderzoeken of daadwerkelijk te realiseren.

 

Ruimtelijke haalbaarheid

Locaties zijn ruimtelijk gezien niet altijd geschikt voor opwek van zonne-energie. Dit bleek na een inventarisatie van het effect van zon-PV-installaties op het aanzicht van omwonenden. Daarnaast wekken de zonnepanelen op sommige locaties minder energie op door schaduwval en hebben zonnepanelen op sommige locaties een te grote negatieve impact op ecologische waarden. Verder kunnen toekomstige plannen voor locaties een barrière vormen om nu zonnepanelen te plaatsen. Vaak is zon-PV ook al een onderdeel van gebiedsontwikkeling.

 

 

Technische haalbaarheid

Om de technische haalbaarheid van zon-PV-installaties te bepalen onderzochten we onder andere de volgende punten: de aansluiting op het elektriciteitsnet, de energievraag uit de directe omgeving, de geschatte laadbehoefte voor elektrische auto’s op parkeerplaatsen, de mogelijkheid om installaties na een aantal jaar te verplaatsen en de mogelijkheid om projecten te bundelen.

 

 

Financiële haalbaarheid

Voor elke locatie schetsten we het projectrendement met investeringskosten. Hierin zijn ook de jaarlijkse kosten en verwachte opbrengsten meegenomen.

 

 

Praktische haalbaarheid

Elke locatie heeft een rangscore gekregen per categorie. De gemeente heeft concrete vervolgstappen gekregen om de kansrijke locaties verder te ontwikkelen.

 

 

Ontwikkelscenario’s

InEnergie heeft meerdere ontwikkelscenario’s uitgewerkt om projecten te realiseren. Zo weet de opdrachtgever welke praktische opties er zijn om projecten op de locaties verder uit te werken en wat daarvan alle voor- en nadelen zijn.

 

We keken naar de mogelijkheid om projecten te laten ontwikkelen door de lokale energiecoöperatie, gaven uitleg over hoe tenders op de markt kunnen worden gezet en gaven per kansrijke locatie aan wat de beste manier is om projecten verder te ontwikkelen.

 

Meer over zon-PV

 

Wil je meer weten over dit project of wil je ook de haalbaarheid van zonneprojecten onderzoeken?

Stel je vraag aan onze collega Simon.

 

MAIL SIMON