Onderzoeksproject COM2HEAT

We vinden het belangrijk om duurzame warmtevoorziening voor iedereen betaalbaar te maken. Daarom gaan we meewerken aan het onderzoeksproject COM2HEAT van TNO. In dit project delen we onze praktijkkennis en maken we kleine experimenten voor andere materialen in energieinstallaties mogelijk.

Aanleiding

De betaalbaarheid van energie voor iedereen in Nederland is een van de belangrijkste doelen in de energietransitie. Voor 5-7 miljoen woningen en gebouwen kan de warmte worden gehaald uit collectieve warmtenetwerken die verschillende duurzame bronnen hebben. De huidige kosten hiervan kunnen sterk verlaagd worden. Dit kan door het staal wat gebruikt wordt in de constructie van deze warmtesystemen, te vervangen voor composietmaterialen.

 

Doel

Door staal in verwarmingssystemen te vervangen door composietmaterialen willen we een betaalbare, betrouwbare, goedkopere en duurzame energievoorziening voor iedereen realiseren.

 

De resultaten kunnen worden toegepast op lage – en middelhoge temperatuur verwarmingssystemen over de hele wereld. En hiermee komen we een stap dichter bij een toekomstgerichte energievoorziening voor Nederland.

Samenwerking

Vanuit ons warmtebedrijf InWarmte werken we mee aan dit project door onze energiesystemen ter beschikking te stellen en praktijkkennis te delen.

 

Het project COM2HEAT is een initiatief van TNO. In dit project werken we met 17 partijen samen, waaronder o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam, Huisman GEO, EnerTrans, Escom, ECW Energy, Well Engineering Partners en Nijkamp.

Meer over project COM2HEAT

 

 

Wil je meer informatie project COM2HEAT?

 

Stuur een mail naar onze collega Gerben.

 

MAIL gerben