Gasloze woonboten

Aardgasvrij / Advies / Warmte en koude

Vlakbij het Noord-Hollandse Velserbroek ligt Zijkanaal B. Hier werken we aan een adviesproject voor het gasvrij maken van ongeveer 106 woonboten. In het onderzoek vergelijkt InEnergie verschillende varianten en maken we concreet welke warmtesysteem de beste optie is.

 

De bewoners van de woonboten in het Zijkanaal B zoeken naar een alternatief voor verwarming met fossiele brandstoffen. Individuele oplossingen zijn al snel duur, complex en niet haalbaar. De verwachting is dat een collectieve oplossing wel haalbaar is en de bewoners willen weten of dit zo is.

 

Een leuke uitdaging, omdat de woonboten op afstand van elkaar liggen. Normaal is bebouwing bij een warmtenet dicht op elkaar. In dit project liggen de woonboten verdeeld over ongeveer 1,6 kilometer aan beide kanten van het kanaal.

 

Met zoveel water om de woonboten heen, kan aquathermie mogelijk toegepast worden om de woonboten te verwarmen en te koelen. De warmte en koude wordt dan uit het oppervlaktewater gehaald en opgeslagen in een WKO om op een later moment te kunnen benutten.

 

 Meer over dit project

 

Alwin Grubben

 

 

Wil je meer weten over dit project?

 

Stuur een mail naar onze collega Alwin.

 

MAIL alwin