• Gebieds-
  ontwikkeling

  Wat voor mogelijkheden zijn er voor de energievoorziening?
  Routekaarten: ontwikkeling in de tijd.
  Energieneutraal. Is dat mogelijk?

  Gebieds-<br>ontwikkeling
 • Warmte

  Betaal ik niet te veel?
  Hoe zit dit met de Warmtewet?
  Warmte tarieven uitgelegd (warmtewet)

  Warmte
 • Zonne-
  energie

  Hoe financier ik een zonproject?
  Welke subsidiemogelijkheden zijn er?
  Wat zijn de mogelijkheden voor zonne-energie

  Zonne-<br>energie

Met een heldere visie op de toekomst, zijn oplossingen eenvoudig

Concrete en realistische oplossingen

Vanaf idee tot de benodigde ondersteuning tijdens de exploitatie. Vanuit meerdere invalshoeken de benodigde analyse uitvoeren.

lees meer

Een netwerk van ervaren experts

Experts ondersteunen onze klanten in het realiseren van deze nieuwe en toekomstgerichte energievoorziening.

lees meer

Onze diensten

Financieringondersteuning & subsidie

Financieringondersteuning & subsidie

Inenergie heeft de beschikking over meerdere rekenmodellen die geschikt zijn voor de financiële beoordeling van een project. We kunnen onze klanten ondersteuning bieden in het formuleren van een financierings- en subsidieaanvraag.

Exploitatie- & assetmanagement

Exploitatie- & assetmanagement

Duurzame energiesystemen besparen energie. Dat zouden ze moeten doen. In de praktijk gaat het nog wel eens mis. Een systeem waarvan men dacht op energie te besparen leidt in sommige gevallen zelfs tot een toename van energie.

Projectmanagement & Organisatie

Projectmanagement & Organisatie

Bij het succesvol ontwikkelen van een duurzaam project komen veel aspecten kijken. Het project moet aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen en bepaalt in belangrijke mate de samenwerkingsvorm.

Productontwikkeling

Productontwikkeling

In samenwerking met partners ontwikkelt Inenergie producten of concepten in relatie tot de toepassing van duurzame energie.

Lopende projecten

Warmteplan Leiden

Warmteplan Leiden

In en rond het stationsgebied van Leiden zal nieuwbouw plaatsvinden. Bovengenoemde heeft geleid tot een nieuwe stedenbouwkundige visie. De gemeente Leiden hoge ambities met betrekking tot de duurzaamheid van het gebied. De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van het niveau van 1990. De gemeente vraagt zich af wat de meest optimale energievoorziening is rekening houdend met de ambities ten aanzien van duurzaamheid, eisen die gesteld worden met betrekking tot de herinrichting en kansen die er vanuit de omgeving liggen. Het moet leiden tot een Warmteplan voor het gebied waarin het voorkeurs energieconcept is uitgewerkt en gebouwen na goedkeuring in de Gemeenteraad op aansluiten.

Uitbreiding Stadswarmte Noordtak Arnhem

Uitbreiding Stadswarmte Noordtak Arnhem

In opdracht van Rijnstate is de afgelopen periode door Greenspread inzichtelijk gemaakt wat de financiële en technische consequenties zijn van het aansluiten op het stadswarmtenet. Hiervoor is een managementsamenvatting opgesteld waarin de uitgangspunten die als leidraad gelden voor het vervolgtraject. In verlengde van dit traject zal in overleg worden getreden met de andere betrokken partijen. Rijnstate heeft Inenergie gevraagd om hierin ondersteuning te bieden.

Waardering en Financiering WKO-installatie

Waardering en Financiering WKO-installatie

Inenergie ondersteund vastgoedbeheerders in het inzichtelijk krijgen wat de waarde is van een collectieve warmteinstallatie. Door middel van een gestructureerd waarderingsproces wordt inzicht gegeven hoe een warmteinstallatie kan worden geoutsoureced.

Caryl Jonis (Nuon Warmte)

Caryl Jonis (Nuon Warmte)

Programmamanager Warmte / Nuon Warmte

Over overname WKO-projecten Nuon (Greenspread): "De samenwerking verliep eigenlijk fantastisch! Als je bedenkt dat alle 22 systemen zo verschillend van aard zijn en ziet dat het hele overnametraject zo soepel en succesvol is doorlopen, dan kun je echt spreken van een voorbeeldproject."

Frank Simon

Frank Simon

Manager Techniek / Koninklijke Burgers’ Zoo

In de stad Arnhem is een intensief traject “Noordtak-Stadswarmte” gaande. Hierbij is het de bedoeling om restwarmte van een nabij gelegen vuilverbrandings installatie te gaan gebruiken als verwarming van oa. gebouwen en instellingen in de noordelijke helft van Arnhem. Daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid van warmte en reductie van CO2. Daartoe zijn enkele grotere ondernemingen gevraagd om in dit traject de mogelijkheid van nuttig hergebruik van deze warmte te onderzoeken. Ook de dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo is hiervoor benaderd. Aangezien er tbv. het onderzoek dermate veel technische en financiële kennis input noodzakelijk is hebben wij ondersteuning gezocht. In het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking gewerkt aan een definitief rapport waarin alle ins- en outs beschreven zijn en waarmee de onderhandelingen met de energieleverancier gestart kan worden. Naast de specialistische kennis die Inenergie heeft inbracht is er ook op het persoonlijke vlak erg fijn samengewerkt wat het eindresultaat heeft vergroot. Hierbij veel dank aan de heren Lucas van den Boogaard en Martin Marquering. Frank Simon.