Green Business Club Utrecht

Advies

InEnergie helpt Green Business Club Utrecht bij de realisatie van een Routekaart. Deze kaart geeft adviezen over hoe als collectief de ambitie ‘Utrecht Centraal energieneutraal 2030’ vorm te geven.

 

 

 

 

Op 30 september 2021 werd met veel enthousiasme het convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’ ondertekend door diverse bedrijven, te midden van applaus. Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton Worksphere zetten zich hiermee in voor een energieneutraal stationsgebied in 2030.

 

Om hier invulling aan te geven, heeft InEnergie gewerkt aan een Routekaart met daarin adviezen over hoe als collectief de ambitie ‘Utrecht Centraal energieneutraal 2030’ vorm te geven.

 

1. Verbinding en Urgentie

De routekaart fungeert als verbindend instrument, waarbij de urgentie helder in beeld wordt gebracht en synergiekansen worden geïdentificeerd.

Deze routekaart is van toepassing op zowel individueel als gebiedsniveau.

2. Individuele Analyse

Voor individuele deelnemers is een quickscan uitgevoerd om informatie te verzamelen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Hieruit volgt een standaardrapportage die de nulmeting weergeeft en besparingsmogelijkheden inzichtelijk maakt, inclusief een financiële analyse op gebouwniveau.

 

3. Potentie voor Duurzame Energieopwekking

De potentie voor duurzame energieopwekking in het gebied is geïdentificeerd, zowel voor elektriciteit als warmte. Hierbij wordt gekeken naar beschikbare energiebronnen en mogelijkheden voor collectieve energieopwekking. De algemene opwekpotentie van het gebied is ingeschat, gezien de afhankelijkheid van een warmtenet van de ontwikkelingen in het gebied.

4. Integratie van Bevindingen

De bevindingen van zowel individuele deelnemers als het gebied zijn samengebracht in de definitieve routekaart.

Hierin zijn synergiekansen tussen gebiedspartners geïdentificeerd, evenals mogelijkheden voor collectieve zonnestroom- en duurzame warmtenetten.

 

5. Omgaan met Onzekerheid

Vanwege voortdurende bouwontwikkelingen in het gebied blijft er veel onzekerheid bestaan. Het is daarom van essentieel belang dat de Green Business Club Utrecht (GBCU) nauw in gesprek blijft met alle belanghebbenden.

 

Meer over Green Business Club Utrecht?

 

Meer informatie over de Routekaart of over Green Business Club Utrecht?

 

Stel je vraag aan onze collega Simon.

 

MAIL simon