Financiering & subsidies

Duurzame investeringen hebben altijd te maken met een financieringsvraag. Inmiddels zijn er vele alternatieve vormen van financiering. Wij helpen graag om jouw duurzame energieproject financieel haalbaar te maken.

 

InEnergie heeft de beschikking over meerdere rekenmodellen die geschikt zijn voor de financiële beoordeling van een project. We bieden onze klanten ondersteuning in de financieringsaanvraag en hebben goede relaties met banken en provinciale fondsen die willen investeren in duurzame energieprojecten.

Projectfinanciering

We richten ons op de financiering van duurzame energieprojecten. Projectfinanciering is een financieringsvorm waarbij de kasstroom van een project centraal staat. In tegenstelling tot bedrijfsfinanciering richt projectfinanciering zich op een afgebakend project. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de opbrengsten en risico’s die gemoeid gaan met de exploitatie van een project.

  • Businesscase t.b.v. financieringsaanvraag
  • Opstellen informatiememorandum
  • Risico- en scenarioanalyse

Crowdfunding

Crowdfunding heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. InEnergie heeft veel ervaring met het opzetten van diverse succesvolle crowdfundingsprojecten en ziet dit als een goede mogelijkheid om duurzame energieprojecten te financieren.

  • Afstemming en coördinatie financiering
  • Opstellen informatiememorandum
  • Risico- en scenarioanalyse

Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Voor het financieel haalbaar maken van een duurzaam energieproject zijn subsidies en fiscale maatregelen vaak essentieel. InEnergie kan klanten hierin ondersteunen. Naast het aanvragen van de subsidie kan InEnergie ook de nazorg, die in veel gevallen nodig is, verzorgen.

  • Aanvraag subsidies
  • Coördinatie en rapportage subsidieaanvragen