Bronnet Zorgcampus ETZ

Advies / Exploitatie- en assetmanagement / Waardebepaling, financiering en subsidies / Warmte en koude

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) wil weten hoe de energievoorziening van de zorgcampus in Tilburg toekomstbestendig gemaakt kan worden.

 

Hiervoor heeft InEnergie berekend of een warmte-koude bronnet in combinatie met warmtepompen op de zorgcampus haalbaar is. Om dit goed te kunnen beoordelen hebben wij eerst een verkenning gedaan. De omstandigheden blijken gunstig en daarom voeren we een verdiepend onderzoek uit.

Eerst verkennen, dan verdiepen

In een verkennend onderzoek heeft InEnergie gekeken of een lokaal bronnet haalbaar is. Hiervoor zijn uitgebreide analyses over de huidige en toekomstige energievraag en het huidige en toekomstige benodigd vermogen uitgevoerd. De omstandigheden blijken gunstig en daarom voeren we een verdiepend onderzoek uit. Hierin willen we met verbeterde uitgangspunten de exacte energiekosten, energiebesparingen en mogelijkheden bepalen.

Duidelijke energiebesparingen

Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat de omstandigheden gunstig zijn voor het realiseren van een bronnetsysteem. In de verdiepende fase willen we concreet maken welke energiebesparingen het systeem voor het ziekenhuis oplevert. Daarnaast zou het bronnetsysteem niet alleen het ETZ helpen om haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, maar zou het ook andere partijen binnen de zorgcampus kunnen helpen om te verduurzamen.

Voordelen voor de omgeving

Uit het onderzoek blijkt ook dat samenwerken met omliggende partijen, zoals de gemeente Tilburg, kansrijk kan zijn. Vanuit de bronvergunning dient elke partij namelijk een goede balans te behouden tussen warmte en koude in de bodem. Een samenwerking tussen verschillende partijen kan zorgen voor een lagere regeneratiebehoefte, doordat het warmteoverschot van de ene partij weg kan vallen tegen het koude overschot van de andere partij. Een lagere regeneratiebehoefte zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de bronnen te regenereren waardoor er energie wordt bespaard.

 

We zijn bij InEnergie enthousiast over de kansen voor het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Dagelijks zoeken we voor opdrachtgevers naar de best passende combinaties van techniek, duurzaamheid, rendement en praktische realiseerbaarheid. Deze combinaties brengen plannen echt verder en tonen aan dat dingen wel kunnen. Met de resultaten uit dit onderzoek willen we ook de plannen voor het ETZ concreet en haalbaar maken.

 

Meer over dit project of duurzame energiesystemen?

 

Meer informatie over dit project of onderzoek naar duurzame energiesystemen?

 

Stel je vraag aan onze collega Marco.

 

MAIL MARCO