Energietarieven Oostereiland

Advies / Waardebepaling, financiering en subsidies

 

In opdracht van gemeente Hoorn heeft InEnergie advies gegeven over energietarieven.

 

We ondersteunden de gemeente in het vastleggen van de warmtetarieven voor de bewoners en bedrijven van het Oostereiland. Hiervoor keken we naar hoe de verdeling het best kon worden toebedeeld binnen de geldende regelgeving.