Grand Design Drechtsteden

Aardgasvrij / Advies

De gemeenten Sliedrecht, Zwijndrecht en Papendrecht (gezamenlijk de Drechtsteden genoemd) willen van het gas af. De gemeenten willen stoppen met het gebruik van aardgas en gebruikmaken van een warmte-alternatief. InEnergie helpt de gemeenten om uit te zoeken waar de beste kansen voor duurzame warmte liggen. Het doel van het onderzoek was om een integrale businesscase aan te leveren, zodat de Drechtsteden aan de slag konden met de realisatie. We leverden de businesscase aan de hand van drie fasen.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

Een belangrijke partner van de Drechtsteden in dit project is afvalenergiecentrale HVC. Samen met HVC en de gemeenten inventariseerde InEnergie de energievraag van de steden. InEnergie kreeg de rol van programmaregisseur en was verantwoordelijk voor het opstellen van een integrale businesscase.

 

Fase 2: Verdieping

 

Nadat we de energievraag onderzochten, zorgden we voor een voorlopig technisch ontwerp van het warmtenet en een investeringsbegroting. Daarnaast maakten we een inventarisatie van de financiële haalbaarheid van warmtenet en stemden we de beslissingen tussen de verschillende stakeholders af in het project.

 

Einddoel: Grand Design

 

Uiteindelijk leverde InEnergie een uitgebreid en veelzijdig ‘Grand Design’ aan de Drechtsteden. Hierin staat concreet waar de beste kansen voor duurzame warmtelevering van de Drechtsteden liggen. Met dit advies kunnen de Drechtsteden aan de slag om het nieuwe warmtenet te realiseren.

Heel Nederland aardgasvrij

 

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt voor een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas