Warmtelevering Rijnstate

Advies / Waardebepaling, financiering en subsidies

 

In opdracht van Rijnstate heeft InEnergie gekeken naar mogelijkheden om het ziekenhuis aan te sluiten op een warmtenet. Naast een uitvoerige technische analyse is een economisch waardemodel opgesteld die voor een langere periode inzichtelijk maakt wat de effecten zijn van de verschillende varianten.

Stakeholders

Rijnstate heeft de conclusies van deze studie vervolgens gedeeld met de betrokken stakeholders (provincie Gelderland, gemeente Arnhem, Nuon en Alliander).

  • 2nd Opinion en Technische variantenstudie
  • Economisch waardeanalyse en businesscase
  • Warmtelevering
  • Open warmtenet
  • 2nd Opinion