Stadsverwarming en WKO Vattenfall

Aardgasvrij / Advies

Vattenfall wilde weten hoe zij de warmte- en koudevraag bij haar gebiedsontwikkeling het beste kon invullen. Duurzaamheid speelt bij alle gebiedsontwikkelingen een grote rol en is erg van belang om de CO2-uitstoot te verminderen. InEnergie voerde dit onderzoek uit en bekeek welke concepten het meest realistisch en financieel haalbaar waren.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie zocht uit welke concepten realistisch en financieel haalbaar waren. We bekeken verschillende projectgroottes en hielden rekening met variërende combinaties van de warmtesystemen.

 

Fase 2: Verdieping

 

Uit de verkenning kwam naar voren dat Vattenfall zich het beste kon richten op een combinatie van stadsverwarming en warmte-koude-opslag met warmtepompen. InEnergie stelde de energetisch optimale waarden vast en bepaalde de typische energievraag conform de BENG-eisen.

 

Einddoel: Duurzame gebiedsontwikkeling

 

De resultaten uit het onderzoek zijn weergegeven in een uitgebreid rapport. Hierin werd alle informatie nogmaals beschreven en uitgelegd. InEnergie stelde het rapport beschikbaar aan Vattenfall. Hierdoor kon het bedrijf verdere stappen maken in verschillende projecten die gericht zijn op duurzame gebiedsontwikkeling.

Meer weten over stadswarmte van Vattenfall?

Klik hier

 

Heel Nederland aardgasvrij

 

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt voor een duurzame energievoorziening

Een toekomst zonder aardgas