Haalbaarheid aardgasvrije wijk Elsrijk in Amstelveen

Aardgasvrij / Advies

Een groep enthousiaste bewoners van Amstelveen wil van het gas af. Met het oog op de duurzaamheidseisen voor 2050 besloten zij dat ze voorlopers willen zijn in de warmtetransitie. InEnergie vindt het belangrijk om deze initiatieven te stimuleren en helpt de bewoners van de wijk Elsrijk om hun woningen stapsgewijs van het aardgas af te koppelen.

 

InEnergie voerde een haalbaarheidsonderzoek uit. Hierin onderzochten we de beste warmteoplossingen voor de wijk en vergeleken we meerdere isolatie- en energievarianten. Op basis van deze resultaten stelden we een nulsituatie op, inclusief de huidige staat van duurzaamheid en de huidige kosten van warmte.

 

 

Heel Nederland aardgasvrij

 

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt voor een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas