Amstelveen

Aardgasvrij

In Amstelveen is Inenergie bezig met een interessant project dat is gestart bij een groep enthousiaste bewoners. Deze groep vroeg zich af op welke manier hun straat kan overstappen op een aardgasvrije warmtevoorziening. Met het oog op 2050 besloten deze bewoners dat zij voorlopers willen zijn in de warmtetransitie en een voorbeeld voor de rest van Nederland. Inenergie helpt dit soort duurzame initiatieven graag en begon meteen aan fase een van het project. Deze eerste fase bestond uit een haalbaarheidsonderzoek waarin werd gekeken naar de beste warmteoplossingen voor de straat. Door Inenergie werd een inventarisatie gemaakt van de wijk en zijn energievraag. Op basis van die resultaten werd er een nulsituatie opgesteld met daarin de huidige staat van duurzaamheid en de kosten van warmte.

Hierna werden realistische maatregelen vastgesteld voor onder andere isolatiebenodigdheden en duurzame warmteopwekking. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een warmtepompsysteem of aansluiting aan stadswarmte. Ten slotte werd er per oplossing gekeken naar de haalbaarheid ervan en wat de kosten per woning zouden zijn. In het vervolgtraject zal Inenergie samen met de bewoners kiezen voor de beste duurzame oplossing voor de straat en hen helpen deze ook te realiseren.