Zonnepark met gietwaterberging Heusden

Advies / Gedelegeerde projectontwikkeling / Zon

 

InEnergie heeft de ontwikkeling van een zonnepark van 2 MWp voor groentekwekerij ’t Bleekerven in Heusden gecoördineerd. 

 

Bij hevige regenval kan het veld van ca. 3 hectare voor maximaal 50 cm onderlopen en als noodafwatering fungeren terwijl de zonnepanelen blijven leveren! Door het dubbel ruimtegebruik ontstaat een haalbare businesscase.

Opbrengst

Het zonnepark levert 2.000.000 watt-piek zonne-energie met veldopstelling.