Aquathermie in Heeg

Aardgasvrij / Advies / Warmte en koude

De gemeente Súdwest-Fryslân wilde verduurzamen en is op zoek naar andere warmte-alternatieven. Zo wilden ze bijvoorbeeld weten of ze het dorp Heeg met energie uit oppervlaktewater kunnen verwarmen. InEnergie heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn veelbelovend.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie zocht uit welke concepten realistisch en financieel haalbaar waren. Langs het dorp loopt watergang De Greft. Het water hiervan kan voor het dorp een goede bron van verwarming zijn.

 

Fase 2: Verdieping

 

Uit de verkenning kwam naar voren dat de gemeente Súdwest-Fryslân zich het beste kan richten op een combinatie van een TEO-installatie en een wko-systeem. Dat betekent dat er in de zomer warm water uit De Greft wordt onttrokken en wordt opgeslagen in het WKO-systeem. In de winter kan dit warme water worden gebruikt om woningen te verwarmen en warm tapwater te produceren, allemaal met reeds bestaande radiatoren in huis.

Fase 3: Uitwerken en voorbereiden

 

Als vervolg op fase 2 werkten we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. Uit de verdieping bleek dat de systemen het water uit De Greft tot zo’n 70 graden Celsius moeten verwarmen. Dit water wordt door de verwarmingssystemen van de woningen geleid. Hoewel 70 graden redelijk hoog is voor een warmtepompsysteem, is er in de woningen ook vloer- en dakisolatie nodig.

 

In de businesscase vermeldden we ook de mogelijkheden en kosten per variant. Op deze manier konden we een goede businesscase aan de gemeente Súdwest-Fryslân aanbieden.

 

 Kijk hier welke projecten InEnergie nog meer heeft onderzocht.

 

Heel Nederland aardgasvrij

Meer over Heeg

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

InEnergie heeft samen met ROM3D ook gekeken naar meer mogelijke TEO-locaties in de omgeving. Bekijk hier alle projecten.

TEO-LOCATIES SÚDWEST-FRYSLÂN

 

Wil je meer weten over hoe InEnergie heeft gezorgd voor aquathermie in Heeg? Lees hier twee interviews met onze collega Lucas!

Aquathermie Heeg

 

 

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt naar een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas