Duurzame investeringen hebben altijd te maken met een financieringsvraag. Inmiddels zijn er vele alternatieve vormen van financiering.

Inenergie heeft de beschikking over meerdere rekenmodellen die geschikt zijn voor de financiële beoordeling van een project. We bieden onze klanten ondersteuning in de financieringsaanvraag en hebben goede relaties met (groen) banken en provinciale fondsen die willen investeren in duurzame projecten.

Projectfinanciering

Projectfinanciering richt zich op de financiering van (duurzame) projecten.  Projectfinanciering is een financieringsvorm waarbij de kasstroom van een project centraal staat. In tegenstelling tot bedrijfsfinanciering richt projectfinanciering zich op een afgebakend project. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de opbrengsten en risico’s die gemoeid gaan met de exploitatie van een (duurzaam) project.

  • Businesscase t.b.v. financieringsaanvraag
  • Opstellen informatiememorandum
  • Risico- en scenarioanalyse
Crowdfunding

Crowdfunding heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Inenergie heeft veel ervaring met het opzetten van diversen crowdfundingsprojecten en ziet dit als een goede mogelijkheid om duurzame projecten te financieren.

  • Afstemming en coördinatie financiering
  • Opstellen informatiememorandum
  • Risico- en scenarioanalyse
Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen

Subsidies en fiscale maatregelen zijn vaak essentieel bij het financieel haalbaar maken van een duurzaam project. Inenergie weet haar weg in de diversen regelingen en kan klanten hierin ondersteuning bieden. Naast het aanvragen van de subsidie, kan Inenergie ook zorgdragen voor de nazorg die in veel gevallen nodig is.

  • Aanvraag subsidie
  • Coördinatie en rapportage subsidieaanvraag