Leiden stationsplein

De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het niveau van 1990. Het nieuwe stationsgebied in de gemeente Leiden zal dan ook geheel aardgasvrij worden.

 

Fase 1: Verkenning en inventarisatie

 

InEnergie zocht uit wat de meest optimale duurzame energievoorziening voor het stationsgebied was. Hierbij waren er een aantal eisen gesteld aan de herinrichting waar we rekening mee moesten houden. Daarnaast moest er ook gekeken worden naar de kansen vanuit de omgeving. Inenergie onderzocht concepten realistisch en financieel haalbaar waren.

Fase 2: Verdieping

 

Uit de verkenning kwam naar voren dat er al gedeeltelijk stadsverwarming door het stationsgebied van Leiden ligt. De nieuwbouw in dit gebied bestaat uit ongeveer 1700 woningen en 90.000m2 aan utiliteitsgebouwen. De bestaande stadsverwarming is in combinatie met extra stadsverwarming uit Rotterdam en een koudwaternet de meest optimale oplossing voor Leiden. Het koudwaternet zorgt voor koeling door koude uit oppervlaktewater te trekken.

Einddoel: Warmteplan stationsgebied

 

Als vervolg op fase 2 werkten we het technische ontwerp definitief uit en zorgen we voor een definitieve businesscase per stakeholder. InEnergie stelde een energievisie en een warmteplan op. In het warmteplan gaven we de meest optimale gasloze varianten weer. Met behulp van een multicriteria-analyse beoordeelden we de projecten op meerdere aspecten.

 

Daarnaast organiseerden we workshops voor de ontwikkelaars, de gemeente Leiden en mogelijke exploitanten. Tijdens deze workshops keken we samen hoe we een duurzame centrale energievariant kunnen realiseren.

Heel Nederland aardgasvrij

 

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas. Helaas zorgt dit voor een flinke CO2-uitstoot. Om deze uitstoot te verminderen heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Vanaf dan willen we geen aardgas meer gebruiken om ons huis te verwarmen, om te koken of om warm water op te wekken.

 

InEnergie wil de ontwikkeling van aardgasvrije wijken versnellen door kennis op te doen en deze met andere partijen te delen. Daarnaast zorgen we dat bewoners betrokken zijn bij deze verandering en dat zij ook betrokken blijven. Zij krijgen met een andere warmtevoorziening te maken en daarom vinden we het belangrijk om hen actief mee te nemen in het gehele proces.

 

Bekijk hier welke stappen InEnergie neemt voor een duurzame energievoorziening

 

Een toekomst zonder aardgas