Reinoud is expert en senior in het organiseren van duurzame samenwerkingen. Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring in de duurzame energiesector, opgebouwd vanuit verschillende posities in de hele keten, in binnen- en buitenland.

 

Reinoud managet de actieve rol die InEnergie inneemt in het tot stand brengen van nieuwe en duurzame energievoorzieningen. Hij weet wat er speelt in ons energielandschap en de vragen die spelen bij stakeholders als overheidsinstanties en consumenten.

 

Omdat het speelveld van de energietransitie complex is, vraagt het vaak om een nieuwe wijze van organiseren en het tot stand brengen van samenwerkingen. Er is vaak geen standaard oplossing. Het vergt verkennend ontwikkelen, afgestemd op de specifieke context, in samenwerking met betrokkenen, middels een zorgvuldig afgewogen en in te richten proces, en vanuit een geïntegreerde benadering.

 

Reinoud: ‘Dat doet InEnergie soms als adviseur, soms als stakeholdermanager, als (mede-)ontwikkelaar of in een andere rol. In alle gevallen is onze focus gericht op haalbare, concrete en vooral economisch en technisch duurzame resultaten.’

unnamed

Kenmerkende projecten

  • Project geothermie in combinatie met duurzame warmte voor nieuwbouwwijk.
  • Ontwikkeling duurzaam energiebedrijf.
  • Overdracht concessie voor een bestaande WKO-installatie.
  • Procesmanagement en ontwikkeling aardgasvrije wijken.

 

 

Mail Reinoud