Paul is onze bruggenbouwer. Als projectmanager voegt hij waarde toe door de financiële, juridische en technische aspecten in projecten met elkaar te verbinden.

 

Voor elk projectteam dat een duurzaam energieproject wil realiseren is Paul een toevoeging. Met zijn projectervaring en kennis over duurzame installaties brengt hij betrokken organisaties samen en zorgt hij zowel inhoudelijk als organisatorisch voor structuur. Zo verlopen de processen goed, zijn de verantwoordelijkheden duidelijk en worden de projecten succesvol doorlopen.

unnamed

Kenmerkende projecten

  • Intern adviseur op het gebied van duurzaamheid bij een vastgoedorganisatie. Hieronder viel ook de begeleiding naar een verduurzamingsbeleid en -strategie die aansloot op de visie en de structuur van de organisatie en haar partners.
  • Projectleider van meerdere installatietechnische verduurzamingstrajecten in de renovatiebouw. Als projectmanager bewaakte Paul de processen, creëerde hij inzicht in de projectfinanciën en zorgde hij ervoor dat alle partijen juist en volgens planning werden aangestuurd.
  • Exploitatieverantwoordelijke van meerdere duurzame warmte-installaties. De systemen leverden samen warmte, koude en warm tapwater aan ongeveer 2000 particulieren.

 

MAIL PAUL