Omons is een online participatieplatform voor gemeenten en bewoners die écht werk willen maken van een toekomstbestendige energievoorziening in een buurt.

 

 

Over Omons

Omons maakt bewonersparticipatie binnen één platform mogelijk door kennisdeling, sociale interactie en transparante besluitvorming. Hierdoor kunnen gemeenten samen met bewoners gedragen keuzes maken voor de meest haalbare individuele en collectieve alternatieven voor aardgas.

 

Bewoners krijgen op het platform inzicht in welke maatregelen mogelijk zijn om hun huis zelf of met buurtbewoners te verduurzamen en wat dit aan besparingen oplevert.

Meer over Omons

 

 

Wil je meer informatie over Omons?

 

Stuur een mail naar onze collega Martin.

 

MAIL MARTIN