Warmte- en koudelevering

Warmtelevering gaat de komende jaren een steeds dominantere rol spelen in de energievoorziening van Nederland. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd.

Inmiddels zijn ca. 650.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet. Naast de grotere stadswarmtenetten (gebiedsgebonden) zijn er veel decentrale kleinere warmtenetten (gebouwgebonden). Bij stadswarmte wordt warmte centraal opgewekt door het verbranden van gas, kolen of afval. Bij blokverwarming wordt bijvoorbeeld een heel gebouw voorzien van warmte via één CV-ketel, warmtepompinstallatie of een houtpelletkachel.

Read More

Wat is een Warmteplan?

Kop 2

In en rond het stationsgebied van Leiden zal nieuwbouw plaatsvinden. Bovengenoemde heeft geleid tot een nieuwe stedenbouwkundige visie.
De gemeente Leiden hoge ambities met betrekking tot de duurzaamheid van het gebied. De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van het niveau van 1990. De gemeente vraagt zich af wat de meest optimale energievoorziening is rekening houdend met de ambities ten aanzien van duurzaamheid, eisen die gesteld worden met betrekking tot de herinrichting en kansen die er vanuit de omgeving liggen. Het moet leiden tot een Warmteplan voor het gebied waarin het voorkeurs energieconcept is uitgewerkt en gebouwen na goedkeuring in de Gemeenteraad op aansluiten.

Kop Warmteplan 2

en hie nog 100 woorden en nog een keer warmteplan

Voorbeeld warmteplan toepassing in Nederland

In en rond het stationsgebied van Leiden zal nieuwbouw plaatsvinden. Bovengenoemde heeft geleid tot een nieuwe stedenbouwkundige visie.
De gemeente Leiden hoge ambities met betrekking tot de duurzaamheid van het gebied. De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van het niveau van 1990. De gemeente vraagt zich af wat de meest optimale energievoorziening is rekening houdend met de ambities ten aanzien van duurzaamheid, eisen die gesteld worden met betrekking tot de herinrichting en kansen die er vanuit de omgeving liggen. Het moet leiden tot een Warmteplan voor het gebied waarin het voorkeurs energieconcept is uitgewerkt en gebouwen na goedkeuring in de Gemeenteraad op aansluiten.

In en rond het stationsgebied van Leiden zal nieuwbouw plaatsvinden. Bovengenoemde heeft geleid tot een nieuwe stedenbouwkundige visie.
De gemeente Leiden hoge ambities met betrekking tot de duurzaamheid van het gebied. De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van het niveau van 1990. De gemeente vraagt zich af wat de meest optimale energievoorziening is rekening houdend met de ambities ten aanzien van duurzaamheid, eisen die gesteld worden met betrekking tot de herinrichting en kansen die er vanuit de omgeving liggen. Het moet leiden tot een Warmteplan voor het gebied waarin het voorkeurs energieconcept is uitgewerkt en gebouwen na goedkeuring in de Gemeenteraad op aansluiten.

Herziening Warmtewet

De minister van Economische Zaken heeft aangegeven de Warmtewet evalueren en op delen aan te passen. In het huidige wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet op een aantal punten.

Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken. De volgende punten zijn hierbij aan de orde:

  • vaststelling van de maximumprijs voor de levering van warmte blijft grotendeels ongewijzigd.
  • schrappen voor leidingverliezen bij ruimteverwarming en tapwater in de tariefbepaling.
  • warmtetarief vaststelling niet langer te bepalen op basis van de eenjaarscontracten van de drie grootste gasleveranciers.
  • het mogelijk maken van alternatieve tarieven voor de levering van warmte.
  • onderzoek en aparte regeling voor koude en lauw water levering.
  • stortingsafhandeling periode verhogen naar 8 uur in plaats van de huidige grens van 4 uur.
  • het voornemen om verschillende soorten afleversets te definiëren: ruimteverwarming, warm tapwater etc.