Task Force Warmtetransitie

In de Task Force Warmtetransitie werken wij aan een collectieve, duurzame warmtevoorziening in de EUREGIO. Dit doen we samen met 129 steden, gemeenten en waterschappen. Organisaties kunnen een voucher aanvragen voor het financieren van hun haalbaarheidsstudie. InEnergie is als intermediair betrokken bij het beoordelen van deze aanvragen.

 

Fase 2

In de eerste fase is gekeken naar verschillende technologieën om tot duurzame warmte te komen. Hierin zijn 32 haalbaarheidsstudies met warmtevouchers gefinancierd. Naast deze haalbaarheidsstudies is onderzoek gedaan naar twintig Nederlandse en twaalf Duitse warmtenetten en vonden er tien workshops plaats.

Het project bevindt zich nu in de tweede fase. Hierin stimuleert de Task Force de ontwikkeling van de warmtevoorzieningen. We zoeken naar organisaties die een concreet plan voor een duurzame warmtenet hebben en hiervoor een haalbaarheidsstudie willen laten doen. De subsidiabele kosten bedragen per haalbaarheidsstudie maximaal €50.000,- met een financieringspercentage tot 50%. Zonder grensoverschrijdende samenwerking bedraagt het financieringspercentage 45%.

Projectdoelen

  • Veel minder energie gebruiken door warmtenetwerken
  • Meer regeneratieve energie gebruiken
  • Duurzame warmte europawijd, dus los van landsgrenzen, aanbieden

 

In samenwerking met FH Munster, Kiemt, ROM3D, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Interreg en de Europese Unie.