Tweede ronde proeftuinen bekend

Minister Ollongren heeft de initiatieven voor de tweede ronde aardgasvrije wijken bekendgemaakt. In deze ronde zijn 71 aanvragen ingediend en beoordeeld. Hieruit zijn 19 proeftuinen geselecteerd en voor het uitvoeren van deze plannen is in totaal €100 miljoen beschikbaar. Het doel van de proeftuinen is om zoveel mogelijk te leren zodat een versnelling ontstaat in de transitie en het daarmee mogelijk wordt om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken. In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat bij de beoordeling is gekeken naar de algehele kwaliteit van het plan, de uitvoeringsgereedheid, de robuustheid van de businesscase en de betaalbaarheid voor bewoners. Daarnaast is gestreefd naar een evenwichtige verdeling van type technieken, bronnen en aanpakken van participatie. Tot slot is ook naar andere factoren gekeken zoals geografische spreiding, verdeling tussen kleine en grote gemeenten en het aandeel van huur- en koopwoningen.

 

Wat valt ons op?

In deze ronde valt een aantal zaken op als het gaat over toegepaste technieken. Zo is het aanbod van technieken uitgebreid met toepassing van aquathermie (vier proeftuinen – zowel toepassingen met warmte uit afvalwater als uit oppervlaktewater) en geothermie. Daarnaast is voor het eerst waterstof opgenomen in de selectie (in Goeree-Overflakkee).

 

Verder valt op dat er ook in deze ronde enkele proeftuinen zijn waarin combinaties van individuele (warmtepomp-)oplossingen gecombineerd worden met collectieve technieken.

 

Als we naar de temperatuurniveau’s kijken zien we dat één proeftuin (in Rotterdam) expliciet is aangemerkt als hoogtemperatuurnet. Overige proeftuinen richten zich voornamelijk op middentemperatuuroplossingen (55-70 graden).

 

Tot slot gaat buurt De Wijk in Den Bosch als enige aan de slag met zonnewarmte. In dat geval zullen PVT panelen (die zowel elektriciteit als warmte opwekken) via een zeer laagtemperatuurnet (10-30 graden) distribueren naar de woningen waar een warmtepomp het water verwarmt tot het gewenste temperatuurniveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit: 19 proeftuinen 2e ronde, 2020.

Geel: 27 proeftuinen 1e ronde, 2018.

Bron: aardgasvrijewijken.nl

 

 

 

Hier vind je alle specifieke gegevens (locatie, technieken en kenmerken) over de proeftuinen aardgasvrije wijken uit de 2e ronde:

 

NAAR HET OVERZICHT

Participatie

InEnergie ziet de energietransitie als een maatschappelijk opgave waarin ruimte voor participatie en draagvlak cruciaal is. Afgaande op het gegeven overzicht (detailinfo over de aanvragen heeft InEnergie nog niet kunnen inzien) valt op dat in vijf gevallen wordt gesproken over een bottom-up aanpak en in twee gevallen over een leidende rol van een energiecoöperatie. Dit lijkt daarmee te duiden op behoorlijke draagvlak in het beginstadium. In gemeente Doesborg is aangegeven dat in het project veel aandacht uitgaat naar participatie. De praktijk leert dat draagvlak gedurende het project kan wisselen. We volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet en zijn benieuwd naar de ervaringen en resultaten van deze tweede ronde proeftuinen.

 

Heb je een specifieke vraag of wil je weten wat we voor jouw project kunnen betekenen? Stel je vraag aan onze collega Simon.

 

MAIL SIMON

Wil je meer lezen over hoe jouw gemeente, woningcorporatie of bewonersinitiatief een aardgasvrij project kan realiseren? Lees hier verder.

 

naar aardgasvrij

Op de hoogte blijven over onze aardgasvrije projecten? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

Abonneren