Leiden stationsplein

Aardgasvrij

De stad Leiden heeft de ambitie om in 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het niveau van 1990. Het nieuwe stationsgebied in de gemeente Leiden zal dan ook geheel aardgasvrij worden.

 

In eerste instantie wilde de gemeente weten wat de meest optimale energievoorziening voor het stationsgebied was. Hierbij moest rekening gehouden worden met de eisen gesteld aan de herinrichting en de kansen vanuit de omgeving. Inenergie is gevraagd om een energievisie en warmteplan op te stellen.

 

De nieuwbouw in het stationsgebied van Leiden bestaat uit ongeveer 1700 woningen en 90.000m2 aan utiliteitsgebouwen.

 

In het warmteplan worden de meest optimale gasloze varianten weergegeven. Met behulp van een multicriteria analyse zijn de projecten beoordeeld op meerdere aspecten.

Stadsverwarming ligt al gedeeltelijk door het gebied. Als er stadsverwarming uit Rotterdam komt, is stadsverwarming in combinatie met een koudewater net (waarbij koeling vanuit oppervlaktewater wordt ingevangen) de meest optimale oplossing.

 

Tevens zijn er workshops georganiseerd met de ontwikkelaars, gemeente en mogelijke exploitanten. Tijdens deze workshops is gekeken hoe een duurzame centrale energievariant gerealiseerd kan worden.