Drechtsteden

Aardgasvrij

 

De gemeenten Sliedrecht, Zwijndrecht en Papendrecht (gezamenlijk de Drechtsteden genoemd) willen van het gas af. Net als veel andere gemeenten in Nederland gingen zij op zoek naar mogelijkheden om dit te doen. Een van de belangrijkste partners van de Drechtsteden in dit project is HVC. HVC is leverancier van duurzame energie en is daarnaast verantwoordelijk voor duurzaam afvalbeheer. HVC en de Drechtsteden vonden in Inenergie de juiste partner om het onderzoek naar een volledig duurzaam warmtenet uit te laten voeren. Inenergie nam de rol als programmaregisseur en kreeg de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een integrale businesscase.

Hieronder vielen onder meer het ontwikkelen van het technische ontwerp van het warmtenet, het maken van een investeringsbegroting, een inventarisatie van de financiĆ«le haalbaarheid van het warmtenet en het afstemmen van beslissingen tussen de verschillende stakeholders in het project. Uiteindelijk heeft Inenergie een uitgebreid en veelzijdig ‘Grand Design’ geleverd aan de Drechtsteden waarin concreet duidelijk is geworden waar de beste kansen liggen. Met het opgeleverde advies kunnen de Drechtsteden aan de slag met de realisatie van het project.