Energie uit oppervlaktewater

Advies / Warmte en koude / Zon

 

Voor de Noordelijke Provincies (Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe) en de Waterschappen deed Inenergie samen met ROM3D onderzoek naar energie uit oppervlaktewater. Het onderzoek leverde een website op met concrete kaarten voor business cases.

Bekijk de website hier:

Kansen

In de eerste fase hebben we in kaart gebracht (met onder andere GIS data) waar energie beschikbaar is en waar vraag naar energie bestaat. Door deze informatie te combineren zijn een twintigtal concrete projecten benoemd. De projecten worden in de tweede fase uitgewerkt. We onderzochten in dit onderzoek de kansen voor zon op water, waterkracht koeling uit diepe plassen en thermische energie uit oppervlaktewater.

Business case

We hebben een business case met twintig concrete projecten uitgewerkt. Voorbeelden zijn bedrijventerrein Haskerveen bij Heerenveen en woonwijk ‘Het Eiland’ in Sneek. Elk project kan 80 tot 450 WEQ’s aan afnemers bieden.

 

stappen energie uit oppervlaktewater