Energie uit oppervlaktewater

Advies / Warmte en koude / Zon

 

Voor de Noordelijke Provincies (Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe) en de Waterschappen deed Inenergie samen met ROM3D onderzoek naar energie uit oppervlaktewater. Fase 1 van het onderzoek leverde een kaart op waarop het aanbod van energiebronnen en de vraag van afnemers zichtbaar zijn gemaakt. Uit deze kaart kwamen 20 wijken gunstig gelegen wijken uit verschillende gemeentes naar voren. In fase 2 zijn voor deze 20 wijken indicatieve business cases uitgewerkt.

 

Bekijk de website hier:

Kansen

In de eerste fase hebben we in kaart gebracht (met onder andere GIS data) waar energie beschikbaar is en waar vraag naar energie bestaat. Door de informatie te combineren zijn een twintigtal business cases benoemd. De projecten worden in de tweede fase uitgewerkt. We onderzochten in dit onderzoek de kansen voor zon op water, waterkracht en koeling uit diepe plassen en thermische energie uit oppervlaktewater.

Business case

We hebben een business case met twintig concrete projecten uitgewerkt. Voorbeelden zijn bedrijventerrein Haskerveen bij Heerenveen en woonwijk ‘Het Eiland’ in Sneek. Elk project kan 80 tot 800 WEQ’s aan afnemers bieden.