Bastiaan onderzoekt voor InEnergie de mogelijkheden van batterijen voor zon PV projecten. Hij wil weten hoe we energie kunnen opslaan en in welke projecten dit toegepast kan worden.

 

Op dit moment volgt Bastiaan de master Science, Business and Innovation aan de VU in Amsterdam. Hier leert hij om wetenschappelijke innovaties dichter naar de markt te brengen. Voor InEnergie doet hij daarom literatuuronderzoek over wat er bekend is over de energiemarkt en de opslag van zonne-energie. Met die informatie op zak interviewt hij experts om te weten welke kennis er in de markt is. Het doel van het onderzoek is om te kijken in welke energieprojecten de batterijopslag de meeste waarde toevoegt. Hierdoor kunnen we de energietransitie versnellen en ervoor zorgen dat het elektriciteitsnetwerk minder snel overbelast raakt door piekmomenten op te vangen.

unnamed

Ervaring

  • Project voor de integratie van zonnepanelen in de agrarische sector: de kansen en barri√®res voor een agrarische bedrijf om (semi-doorlaatbare) zonnepanelen te installeren boven planten.
  • Binnen zijn bachelor heeft Bastiaan veel scheikundige kennis over batterijen opgedaan en werd zijn interesse gewekt voor batterijopslag.

 

 

MAIL bastiaan