martin-voor-paars-cirkel

Twintig jaar actief bij het realiseren van duurzame energievoorzieningen en als ondernemer betrokken bij de oprichting van Greenspread, Greenspread Warmte en de Rijn & IJssel energiecorporatie.

Het ontwikkelen van duurzame projecten in de gebouwde omgeving vereist een breed kennisniveau en organisatievermogen. Deze kennis heeft Martin opgedaan in functies bij Nuon, Ecofys en Greenspread.  Specialiteit: het ontwikkelen van productiemiddelen op het gebied van duurzame energie. Vertrouwd met het vaststellen van de technische en financiële haalbaarheid, het opstellen van de projectfinanciering en het maken van contracten.

unnamed

Caryl Jonis (Nuon Warmte)

Caryl Jonis (Nuon Warmte)

Programmamanager Warmte / Nuon Warmte

Over overname WKO-projecten Nuon (Greenspread): "De samenwerking verliep eigenlijk fantastisch! Als je bedenkt dat alle 22 systemen zo verschillend van aard zijn en ziet dat het hele overnametraject zo soepel en succesvol is doorlopen, dan kun je echt spreken van een voorbeeldproject."

Frank Simon

Frank Simon

Manager Techniek / Koninklijke Burgers’ Zoo

In de stad Arnhem is een intensief traject “Noordtak-Stadswarmte” gaande. Hierbij is het de bedoeling om restwarmte van een nabij gelegen vuilverbrandings installatie te gaan gebruiken als verwarming van oa. gebouwen en instellingen in de noordelijke helft van Arnhem. Daarmee een bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid van warmte en reductie van CO2. Daartoe zijn enkele grotere ondernemingen gevraagd om in dit traject de mogelijkheid van nuttig hergebruik van deze warmte te onderzoeken. Ook de dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo is hiervoor benaderd. Aangezien er tbv. het onderzoek dermate veel technische en financiële kennis input noodzakelijk is hebben wij ondersteuning gezocht. In het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking gewerkt aan een definitief rapport waarin alle ins- en outs beschreven zijn en waarmee de onderhandelingen met de energieleverancier gestart kan worden. Naast de specialistische kennis die Inenergie heeft inbracht is er ook op het persoonlijke vlak erg fijn samengewerkt wat het eindresultaat heeft vergroot. Hierbij veel dank aan de heren Lucas van den Boogaard en Martin Marquering. Frank Simon.

Kenmerkende Projecten

  • De acquisitie van 22 warmte-koudeopslag projecten van Nuon,en de oprichting van een duurzaam warmtebedrijf: Greenspread Warmte. Artikel
  • Zonnig Rijnstate, op het dak van het ziekenhuis in Arnhem zijn 650 zonnepanelen geplaatst, die door middel van crowdfunding zijn gefinancierd. Triodos nominatie Hart en hoofdprijs
  • Warmtelevering Nuon Amsterdam Noord, waarbij ca. 20.000 woningen aan het bestaande stadswarmtenet worden aangesloten. Nuon Amsterdam Noord

 Martin