Inenergie wil haar kennis en ervaring beschikbaar stellen aan haar netwerk. Hiervoor investeert zij in het ontwikkelen van diverse producten en concepten.

Het ontwikkelen van deze producten of concepten gaat in samenwerking met partners. Op een creatieve manier proberen we vanuit ons netwerk te voldoen aan een bepaalde marktvraag. Voorbeelden hiervan zijn, o.a.:

GreenfieldCities: duurzame vluchtelingenopvang in de regio van herkomst

Inenergie ondersteunt GreenfieldCities met de stedelijke wederopbouw van land van herkomst. Hierbij richten wij ons op de opbouw van een nieuwe (duurzame) energievoorziening. Middels ons netwerk en kennis trachten wij de doelstellingen van greenfieldcities te ondersteunen.

Greenfieldcities duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Duurzame opvang in de regio van herkomst is een haalbare optie die grote voordelen biedt. Het doel is om binnen twee jaar voor 250.000 mensen duurzame, en duurzaam veilige stedelijke gebieden te creëren in of dichtbij de huidige conflictgebieden. De GreenfieldCities benadering is gebaseerd op drie vernieuwende maar logische pijlers:

  1. Al aanwezige vluchtelingen in Nederland en Duitsland spelen een sleutelrol in als planners en als implementeerders op thema’s als energie, water, gezondheidzorg, onderwijs etc.. Met coaching van grote Nederlandse instituten en bedrijven werken zij de plannen uit. Uit ontmoetingen met vluchtelingen blijkt dat GreenfieldCities voldoende talent en ervaring kan bereiken. Mensen die bovendien graag iets doen om de thuissituatie te verbeteren. Met onder meer Radboud UMC, Alliander, E.ON en Wageningen University & Research worden teaming agreements gesloten voor de coaching rol.
  2. Een lange termijn veiligheidscommitment (≥50 jaar) aan de nieuwe steden omdat dat de balans doet omslaan van kosten/liefdadigheid naar investeringen en waardecreatie, en tijd geeft voor lokale institutionele ontwikkeling. GreenfieldCities levert de business- en governance templates voor zo’n doctrine.
  3. Duurzaamheid is leidend in alle  ontwerpprincipes. Niet omdat GreenfieldCities zo graag “groen” wil zijn, maar omdat dit de steden tot plezierige, robuuste en schaalbare leefomgevingen maakt tegen de laagst mogelijke kosten.

Duurzaam Renoverenhuis_getekend_lucas

Aannemers en installateurs weten vaak onvoldoende welke energie-besparende maatregelen er mogelijk zijn bij het verbouwen van woningen. Daarnaast worden klanten vaak onvoldoende begeleid in het maken van een goede afweging. In samenwerking met een innovatieve aannemer (Trustan Bouw) ontwikkelt Inenergie een toolkit die door middel van een gestandaardiseerd proces het benodigde inzicht verschaft. Particulieren kunnen hierdoor een overwogen beslissing nemen in de mogelijk maatregelen.