Tevreden klanten en energiebesparing ontstaan bij goed exploitatiemanagement

Na realisatie belandt het project in de exploitatiefase. Aangesloten bewoners of gebouwen worden vanuit het project voorzien van energie. De leverancier draagt tijdens deze fase zorgt voor de juiste bedrijfsvoering, het onderhoud en storingsafhandeling. Ook is het van belang dat bemetering plaatsvindt en een correcte facturatie naar de klant.

Uit ervaring blijkt dat er gedurende de exploitatiefase regelmatig een vinger aan de pols dient te worden gehouden. Naast een optimaal milieurendement moet worden gestuurd op financiële prestaties van het systeem, zodat de verwachtingen ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Met betrekking tot het exploitatie en –assetmanagement kan Inenergie de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

Exploitatiemanagement

Duurzame energiesystemen besparen energie. Helaas gaat dat in de praktijk nog wel eens mis.  De oorzaak kan liggen in een niet correct opgeleverd systeem, waarbij – bijvoorbeeld – opwek-installaties niet goed aansluiten op afgiftesystemen. Of er is te weinig aandacht besteed aan een juiste bedrijfsvoering, waardoor het rendement van duurzame installaties achterblijven bij de verwachtingen.

Om te waarborgen dat de verwachtingen worden behaald is goede exploitatiemanagement onontbeerlijk. Met betrekking tot de optimalisatie van bestaande energiesystemen kan Inenergie het volgende voor u betekenen:

Werkzaamheden:

 • Screening van bestaande duurzaamheidsprojecten
 • Verzorgen van verbetervoorstellen
 • Rapportages energieprestaties
 • Optimalisatie van energie-installaties
 • Projectmanagement van het uitvoeren van verbetervoorstellen

Tariefbepaling, warmtewet

Tariefbepaling, warmtewet

Leveranciers van warmte aan bewoners moeten voldoen aan de Warmtewet. Deze wet zorgt er voor dat afnemers, die op een warmtenet zijn aangesloten en niet naar een andere Leverancier kunnen, een redelijke prijs betalen voor de afgenomen warmte.

Inenergie kan ondersteuning bieden met betrekking tot tarifering en aangeven wat deze Wet voor u betekent. Inenergie is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Warmtewet.

Financiële- en managementrapportage

Financiële- en managementrapportage

U bent een energieleverancier en verzorgt warmte en koude aan verschillende afnemers. De exploitatie verloopt naar wens, echter u heeft het gevoel dat niet het hoogste rendement uit het project wordt gehaald. Of u heeft gewoon weg niet genoeg tijd. Exploitatiemanagement is bij Inenergie in goede handen. Inenergie kan voor u de volgende werkzaamheden verzorgen:

Werkzaamheden:

 • Exploitatiemanagement van duurzame energie-installaties: aansturen onderhoudspartijen, contact met afnemers, verzorgen van financiele managementrapportages en meerjarenprognoses
 • Verzorgen gunstige elektriciteit en gascontracten
 • Strategisch onderhoudsplan: een juiste balans tussen operationele prestaties en onderhoudskosten
 • Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden
 • Voorstel voor (her) investeringen en onderhandelingen over hernieuwd leveringscontracten
 • Verzorgen van mogelijke subsidies
 • Projectmanagement van uitvoeren verbetervoorstellen