Uitbreiding ISDE subsidie

Om de ontwikkeling van warmtenetten te stimuleren heeft het Rijk besloten om de bestaande Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uit te breiden. Per 1 januari 2021 komen zowel woningeigenaren als zakelijke gebruikers (VvE’s) die zich willen aansluiten op een warmtenet in aanmerking voor de ISDE.

 

Voor woningeigenaren en VvE’s gelden andere voorwaarden. Zo komen woningeigenaren standaard in aanmerking voor een subsidiebedrag van € 3.325 euro. Voor VvE’s wordt dit gezamenlijk geregeld vanuit één centraal aansluitpunt. Ook kan de hoogte van het subsidiebedrag verschillen doordat dit afhankelijk is van het vermogen (tot maximaal 100 kW geldt een ISDE bedrag van € 2.925, meer dan 100 kW tot en met 400 kW € 12.334 en € 21.906 voor aansluitingen groter dan 400 kW). Voor beide gelden verschillende voorwaarden die terug te lezen zijn op de website van het RVO (klik hier voor de voorwaarden voor woningeigenaren en hier voor de voorwaarden voor VvE’s).

Klimaatakkoord

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Voor de bebouwde omgeving betekent dit dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dit is een complexe opgave waarvan de regie bij de gemeente ligt. Wijk voor wijk, straat voor straat zullen alle gebouwen uiteindelijk 2050 aardgasvrij zijn.

 

Warmtenet

In plaats van de HR-ketel met aardgas zijn er verschillende alternatieve verwarmingsmogelijkheden, de ene duurzamer dan de andere. Eén van deze mogelijkheden is een warmtenet. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Zo’n warmtenet kan gebruikt worden om hele straten en wijken aardgasvrij te maken. Geschat wordt dat het voor ongeveer de helft van Nederland gunstig is om voor 2050 op een warmtenet te worden aangesloten. Meestal is dit namelijk goedkoper dan een individuele oplossing per woning.

 

De warmte in een warmtenet kan uit verschillende bronnen komen. Op dit moment komt de warmte vaak nog van energiecentrales – met kolen of gas – die een warmtekrachtkoppeling hebben. Om de afspraken in het klimaatakkoord te behalen moet er uiteindelijk alleen gebruik worden gemaakt van warmte die afkomstig is uit duurzamere bronnen. Met de ISDE-subsidie stimuleert de overheid de ontwikkeling van deze duurzame warmtenetten.

 

Wil je weten wat voor impact deze nieuwe subsidie heeft op de haalbaarheid van jouw lokale warmtenet?

Neem dan contact op met Simon of Gerben. Zij kunnen je meer inzicht geven in bijvoorbeeld de organisatorische aspecten of kosten en opbrengsten.

 

Op de hoogte blijven over InEnergie? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

Abonneren