Haalbaarheidsstudie zon-PV

 

Voor de gemeente Ede deden we onderzoek naar de haalbaarheid van zon-PV-installaties voor 52 verschillende locaties. We onderzochten de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie via zonnecarports op parkeerterreinen, veldopstellingen op restgronden en drijvende zonnepanelen op wateroppervlakken.

 

 

Met dit onderzoek heeft InEnergie voor elke gemeentelijke locatie in kaart gebracht of het opwekken van zonne-energie ruimtelijk, technisch, financieel en praktisch haalbaar is. Met de onderzoeksresultaten en de uitgewerkte vervolgstappen heeft de gemeente handvaten om kansrijke projecten verder te onderzoeken of daadwerkelijk te realiseren.